Wijziging bestuur SeniorWeb aan de Vliet

Henk Selling gestopt als voorzitter

Henk Selling, docent bij SeniorWeb Aan de VlietNa 7 jaar als voorzitter van Seniorweb Rijswijk te hebben gefungeerd heeft Henk Selling aangegeven af te willen treden. In de docentenvergadering begin 2021 zullen wij daarom afscheid gaan nemen van Henk als voorzitter. Geen definitief afscheid, want Henk wil als docent betrokken blijven bij het werk van Seniorweb Rijswijk. En dat waarderen wij ten zeerste.
Henk heeft zich in de afgelopen periode, naast het voorzitterschap, regelmatig ingezet als docent. Zo heeft hij diverse lessen gegeven, waarin ons van de laatste periode de lessen Windows 10 en iPad nog voor de geest staan. Ook was hij regelmatig te consulteren op de inloop dagen. Als voorzitter voerde Henk nooit de boventoon. Hij gaf iedereen de tijd zich voldoende uit te spreken. Henk wil het rustiger aan gaan doen en vindt het hoog tijd dat anderen het stokje overnemen. Wij wensen Henk het allerbeste en bedanken hem voor zijn inzet als Voorzitter van Seniorweb Rijswijk.

Hans Imhoff afgetreden als secretaris/penningmeester

Hans Imhoff, docent SeniorWeb aan de VlietIn augustus 2020 is Hans Imhoff afgetreden als Secretaris/penningmeester van Seniorweb Rijswijk. Hans heeft zich jarenlang als docent en bestuurslid belangeloos ingezet voor het werk van Seniorweb. Hierdoor heeft hij bevorderd dat ook senioren steeds meer gebruik zijn gaan maken van de computer. Hans heeft het altijd  belangrijk gevonden dat er ten allen tijde docenten beschikbaar waren voor de diverse cursussen en zonodig vulde hij de open plekken in.
Daarnaast is Hans jarenlang actief geweest als penningmeester van Seniorweb aan de Vliet. De laatste jaren heeft hij naast het penningmeesterschap ook het secretariaat op zich genomen. Niets was hem teveel en er kon en kan altijd een beroep op hem gedaan worden. Als bestuurslid onderhield hij de contacten tussen Seniorweb en de Bibliotheek. Hij heeft ook altijd oog gehad voor maatschappelijke aspecten door zich ervoor in te zetten dat een cursus als bijvoorbeeld Digisterker gegeven kon en kan worden. Hans blijft betrokken als docent, waarvoor dank. Wij wensen Hans het allerbeste en willen hem bedanken voor zijn enorme inzet als bestuurslid van Seniorweb Rijswijk.

 

Afscheid Angela Boon

Afscheid Angela BoonOp maandag 23 november 2020 heeft het bestuur afscheid genomen van Angela Boon als docent bij de Stichting Seniorweb aan de Vliet.
Door haar verhuizing naar de andere kant van Den Haag werd het voor haar te lastig om de afstand naar de verschillende leslocaties te overbruggen. Uiteraard respecteren wij haar beslissing, maar tevens betreuren we het afscheid van haar te hebben moeten nemen. Voorzitter Henk Selling memoreerde haar periode bij ons, waarbij ze in de vijf jaar dat ze deel uitmaakte van ons team ook nog het secretariaat heeft gerund.
Ze heeft de cursus ’Digitale Nalatenschap’ en alle kennis van de cursus ‘Klik en Tik’ overgedragen aan andere docenten. Ze blijft actief voor SeniorWeb en zal haar kennis verder uitdragen in haar nieuwe omgeving. 
Het bestuur bedankte haar voor haar inzet en overhandigde een kleine attentie.
Langs deze weg willen wij Angela ook nog eens bedanken en wensen we haar veel plezier toe in haar nieuwe omgeving.

Jan Jaarsma
Jan Jaarsma

Nieuw bestuur

Het nieuwe bestuur van SeniorWeb aan de Vliet bestaat uit Jan Jaarsma (voorzitter/penningmeester) en Richard Tofohr (secretaris).

 

 

Teksten: Richard Tofohr